Ikon för Rikstermbanken

LCP

svenska termer: LCP
LCP-plaster
flytande kristallpolymerer
flytkristallina termoplaster
styvkedjiga polymerer
definition:

delkristallina termoplaster med hög kristallinitet

anmärkning:

LCP är högkristallina termoplaster. Benämningen härleds ur engelskans: Liquid Crystalline Polymers. LCP-plasterna kallas även styvkedjiga polymerer. Delar av de styva molekylkedjorna kan i det smälta tillståndet orientera sig efter flytriktningen hos plastsmältan. Vid stelnandet kommer dessa grupper att fungera som armerande fyllmedel. Kristalliniteten är också osedvanligt hög hos SC-materialen. Såväl hållfasthet, styvhet, värmetålighet och kemikalibeständigheten hos materialen är mycket god.

engelska termer: Liquid Crystalline Polymers
LCP
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007