Ikon för Rikstermbanken

Hp

svenska termer: Hp
hp
förklaring:

Vanlig förkortning för ”härdplast”. Tidigare användes förkortningen ”Dp” hämtad från tyskans ”duroplast”.

tysk term: Duroplast
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007