Ikon för Rikstermbanken

GMT

svenska termer: GMT
glasfiber-matta-termoplast
definition:

en med termoplast förimpregnerad glasfibermatta som efter förvärmning pressas i en snabb process påminnande om plåtpressning

anmärkning:

Pressningen sker i stålverktyg vars temperatur ligger under aktuell termoplasts stelningstemperatur. De flesta termoplaster kan användas. Vanligast är PEHD, PP och PET. De här materialen används i snabbt ökande omfattning av bl.a. bilindustrin till olika konstruktionselement med ringa krav på ytfinish.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007