Ikon för Rikstermbanken

FEM

svenska termer: FEM
finita elementmetoden
anmärkning:

FEM är en mycket användbar metod för beräkning av komplicerade förlopp och sammanhang. Exempel är beräkning av spänningar och deformationer, deras storlek och lokalisering i en detalj liksom flytförlopp vid formfyllnad, temperaturfördelning under avsvalningsförlopp.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007