Ikon för Rikstermbanken

EPP

svenska termer: EPP
expanderad propenplast
definition:

cellulär ångexpanderad propenplast med användning i artiklar som kräver större mekanisk hållfasthet och kemisk resistens än vad EPS kan erbjuda

anmärkning:

Exempel på produkter är stommarna i bilbarnstolar nackstöd och stötfångarkärnor i bilstötfångare.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007