Ikon för Rikstermbanken

E-glas

svensk term: E-glas
definition:

glaskvalitet med en sammansättning som gör att t.ex. fibrer som framställts av detta material har goda egenskaper för användning inom elkraftteknologin

anmärkning:

E-glas är den vanligaste glastypen och har en dominerande position inom AP-området.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007