Ikon för Rikstermbanken

COOP

svensk term: COOP
definition:

lackerad film av Cyano-akrylatlim

anmärkning:

Limtyp med stor variationsbredd i sin kemiska uppbyggnad och reaktionssätt och som ökar starkt i sin användning. Basen är flytande monomerer där polymerisationen startas och härdningen slutförs genom inverkan av spår av fukt, tryck metall eller UV-ljus. Härdningen sker sekundsnabbt. Typiska användningsområden är snabblim i hemmen, gänglim/-tätning för skruv- och rörförband, industriella lim med reducerade krav på avfettning samt som bindemedel i tandfyllningsmedel.

engelska termer: COated Oriented Polypropen
COOP
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007