Ikon för Rikstermbanken

CFC

svenska termer: CFC
freon
förklaring:

Förkortning för en grupp, kemiskt sett mycket stabila, lösningsmedel baserade på C = kol, F = fluor och i de flesta fall också Cl = klor med varierande sammansättning. CFC-materialen har tidigare haft mycket stor spridning i industrin som bl.a. avfettningsmedel och jäsmedel vid framställning av PUR-produkter med cellulär struktur. CFC ansågs tidigare som ett av de säkraste lösningsmedlen att använda i industriella sammanhang bl.a. eftersom de är så kemiskt stabila och inte orsakade skador på människor och djur. Numera råder svenskt förbud att använda CFC-material förutom vissa speciella, av Naturvårdsverket, angivna kvaliteter. Orsaken är att CFC påvisats ha en stark inverkan på minskningen av atmosfärens ozonskikt.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007