Ikon för Rikstermbanken

ASA

svensk term: ASA
definition:

amorf, styrenbaserad termoplast

anmärkning:

Liknar ABS i sin uppbyggnad med skillnaden att butadien-elast är utbytt mot en akrylester-elast. ASA materialen får härigenom en mindre tendens att gulna med tiden då akrylester-elasten gulnar mindre än butadienet under inverkan av soljus.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007