Ikon för Rikstermbanken

AP-produkter

svensk term: AP-produkter
definition:

långfiberarmerade härd- och termoplaster formade genom olika handuppläggnings-, lindnings-, press-, sprut-, hög- eller lågtrycksmetoder

anmärkning:

Till området räknas vanligen inte extruderings-, formsprutnings- eller varmformningsmetoder liksom inte heller termoplastmaterial innehållande korta fiber av något slag som formas med de nämnda metoderna.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007