Ikon för Rikstermbanken

ABS

svenska termer: ABS
amorf termoplast
definition:

sampolymer som hör till styrenfamiljen bland termoplasterna

anmärkning:

Styren är i detta fall sampolymeriserat med butadien som med ökad halt ger ökad slagseghet och med akrylnitril som med ökad halt ger bl.a. ökad kemisk resistens. ABS finns i mycket stort antal varianter med varierande proportioner mellan de tre huvudkomponenterna. Innehållet av såväl styren som butadien ger plaster med markant tendens att gulna under inverkan av solljus. Specialvarianter av ABS plaster med minskad gulningstendens finns på marknaden nämligen s.k. ASA plaster där butadien är ersatt med akrylgummi av olika slag. ABS har goda ”allround” egenskaper. Typiskt är god ytfinish, glans, fri infärgbarhet i önskade kulörer, dimensionstabilitet och relativt goda mekaniska egenskaper. Används i alla sammanhang där höga krav på de ovan nämnda egenskaperna ställs t.ex. apparatlådor, köksapparater, datorhöljen, dammsugare och detaljer till bilar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007