Ikon för Rikstermbanken

öppna metoder

svensk term: öppna metoder
förklaring:

De öppna metoderna ger oftast detaljer som formats mot en form endast på en sida. Den andra sidan har vanligen inte haft någon kontakt mot annat än omgivande luft. Vanliga öppna metoder är: handuppläggning, fibersprutning, fiberlindning, centrifugalgjutning.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007