Ikon för Rikstermbanken

ångexpanderad cellstyren

svensk term: ångexpanderad cellstyren
definition:

metod för framställning av cellstyrenprodukter med låg densitet för termisk isolering och för förpackningsändamål

anmärkning:

Tillverkningen av produkter sker i två steg.

Det första tillverkningssteget är att millimeterstora pärlor innehållande ett ämne med låg kokpunkt, t.ex. pentan, utsätts för överhettad ånga. Styrenplasten mjuknar då samtidigt som pentanet förgasas och pärlorna jäser upp till en form av ungefär popcorn. Efter lagring fylls formar som är försedda med ånghål med pärlorna. Ånga får strömma igenom såväl formen som materialet.

En andra expansion äger då rum och pärlorna trycks emot varandra och sintrar samman till en nästan homogen produkt. Efter avsvalning och en kortare tids lagring är produkterna färdiga.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007