Ikon för Rikstermbanken

åldring

svensk term: åldring
förklaring:

Samlingsbegrepp för alla irreversibla förändringar i ett plastmaterial orsakade av kemiska och fysikaliska förlopp. I de allra flesta fallen orsakas försämringar av bruksegenskaperna. Värme, ljus, energirik strålning, kemikalier, väder, syre och ozon är vanliga orsaker. Förändringarna av egenskaperna ger upphov till färgytförändringar liksom försämring av egenskaper som t.ex. seghet, mekaniska och allmänna fysikaliska egenskaper. Additiv för att skydda mot åldring sätts ofta till i varierande grad för att skydda materialen mot allt för snabb försämring. Det är upp till bearbetaren och kunden att kontrollera att aktuella materialkvaliteter uppfyller ställda krav på åldringsegenskaper. Exempelvis genom materialvalet och att kvaliteter med erforderliga mängder additiv som skydd mot åldring tillsats.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007