Ikon för Rikstermbanken

ärende

svenska termer: ärende
myndighetsärende
definition:

avgränsad fråga som behandlas av en myndighet

anmärkning:

Ett ärende på en myndighet kan få ett så kallat ärendenummer som identifierar ärendet och blir på så sätt unikt och kan följas under ärendeprocessens gång. Märk väl att ett ärende även kan vara en sakfråga som inte tas upp till behandling.

engelska termer: case
issue
matter
ekvivalensanmärkning:

Översättning av ordet ärende till engelska beror på sammanhanget.

finsk term: asia
arabisk term: قضية
romska (arli) termer: kerin
akti
romska (kelderasch) termer: gor
akto
 
källa: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen: Myndighetstermlistan | 2022