Ikon för Rikstermbanken

verksamhetssäkerhet

svensk term: verksamhetssäkerhet
beteckning/formel: VerkSäk
förklaring:

Verksamhetssäkerhet är ett samlingsbegrepp inom Försvarsmakten. Detta omfattar sjösäkerhet, flygsäkerhet, utbildningssäkerhet, systemsäkerhet, trafiksäkerhet, dyksäkerhet och verksamhetssäkerheten inom områdena arbetsmiljö och miljö samt avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013