Ikon för Rikstermbanken

verksamhetsplan

svensk term: verksamhetsplan
definition:

övergripande, sammanhållande styrande dokumentet och som hänvisar till övriga styrande dokument i verksamhetsprocessen

anmärkning:

Planen anger hur verksamheten styrs och avslutas samt anger hur samarbetet går till mellan SVK RF styrelse och de lokala Sjövärnskårerna. Verksamhetsplanen anger också vad som ska göras samt vem som gör vad så att alla som ingår i verksamhetsprocessen vet vilken roll de själva och andra personer har, samt vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter denna roll innebär. Alla deltagare i verksamheten ska vara väl informerade om verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen med bilagor är ett ”levande” dokument och kan omarbetas under processens gång.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013