Ikon för Rikstermbanken

värnplikt

svenska termer: värnplikt
”lumpen”
beteckning/formel: VPL
förklaring:

Värnplikt är en del av totalförsvarsplikten. Lagen om totalförsvarsplikt finns fortfarande kvar, men plikten att mönstra och att tjänstgöra i totalförsvaret är vilande. Alla totalförsvarspliktiga är fortfarande skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden, bl.a. sin hälsa. Sedan den 1 juli 2010 gäller detta även kvinnor.

Ofta i folkmun kallad ”lumpen”.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013