Ikon för Rikstermbanken

utbildningsgrupp

svenska termer: utbildningsgrupp
hemvärnsgrupp
beteckning/formel: FM Utbgrp
förklaring:

Utbildningsgrupp är en militär organisation tillhörande ett utbildningsförband inom Försvarsmakten. En utbildningsgrupp innehåller och utbildar 2–7 hemvärnsbataljoner. Utbildningsgrupperna är även i regel traditionsbärare för ett tidigare avvecklat regemente.

Tidigare kallad försvarsområdesgrupp/gränsjägargrupp och militärdistriktsgrupp.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013