Ikon för Rikstermbanken

ungdomsledare

svensk term: ungdomsledare
beteckning/formel: UL
definition:

person med formell behörighet att leda ungdomsarbete

anmärkning:

Ungdomsledare ska finnas vid lokal kår (eller regionalt vid regionalt samarbete) som bedriver ungdomsutbildning.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013