Ikon för Rikstermbanken

tjänstemeddelande för Försvarsmakten

svensk term: tjänstemeddelande för Försvarsmakten
beteckning/formel: TFD
förklaring:

Meddelande som hanterar verksamhetsutövningen i Försvarsmakten. Kan t.ex. innehålla meddelande om nytillkomna publikationer, regeländringar, uppdateringar eller andra viktiga meddelanden inom tjänsten i Försvarsmakten.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013