Ikon för Rikstermbanken

skolchef

svensk term: skolchef
beteckning/formel: SkolC
förklaring:

Sjövärnsskolans chef med av Försvarsmakten delegerad uppgift att genomföra sommarskola i enlighet med FM regelverk.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013