Ikon för Rikstermbanken

sjövärnsflottilj

svensk term: sjövärnsflottilj
beteckning/formel: SVKflj
förklaring:

Sjövärnskårsflottilj är en central operativ enhet innehållandes en eller flera divisioner.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013