Ikon för Rikstermbanken

sjövärnsfartyg

svensk term: sjövärnsfartyg
beteckning/formel: SVKftg
definition:

fartyg som ägs av Sjövärnskåren och som uppfyller Marinens fartygsinspektions (MFI) krav på sjövärdighet

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013