Ikon för Rikstermbanken

sjöövervakning

svenska termer: sjöövervakning
sjöbevakning
förklaring:

Sjöövervakning bedrivs av Försvarsmakten/Marinens sjöinformationskompanier. Övervakningen sker med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg. Sjölägesbilden från de kompanierna sammanställs till ett underlag som presenterar sjöläget runt hela den svenska kusten. Även Kustbevakningen har utöver sina egna behov av läge till sjöss uppgiften att samordna de civila myndigheternas behov av sjöbevakning samt att tillställa FM dessa.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013