Ikon för Rikstermbanken

kurschef

svensk term: kurschef
beteckning/formel: KC
förklaring:

Sammanhållande och ansvarig för lokalt eller centralt anordnad kurs. Kan även vara instruktör underställd skolchef.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013