Ikon för Rikstermbanken

kännedom

svensk term: kännedom
förklaring:

Kännedom innebär att en person, utan högre krav på detaljkunskap, på ett i huvudsak riktigt sätt kan redogöra för ett avsnitt. Frågor som är aktuella här är frågor som testar elevens förmåga att minnas namn, fakta och definitioner. Denna kunskapsnivå kan kopplas till faktaformen ovan.

Kunskapsnivå används bland annat i UBSU.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013