Ikon för Rikstermbanken

grundlagd

svensk term: grundlagd
förklaring:

Används när det kan förmodas att det är första gången eleven kommer i kontakt med ämnet/momentet.

Preposition till kunskapsnivå.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013