Ikon för Rikstermbanken

generalsekreterare

svensk term: generalsekreterare
beteckning/formel: GS
förklaring:

Generalsekreteraren företräder Sjövärnskåren inom de ramar och det mandat som huvudmannen Förbundsstyrelsen bestämt genom sina beslutande organ (Förbundsstämman). Ibland kan generalsekreteraren vara den främste talesmannen för organisationen, men ofta ligger den rollen på förbundsordföranden.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013