Ikon för Rikstermbanken

frivilligavtal

svensk term: frivilligavtal
förklaring:

En myndighet inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation (avtalsorganisation) om att denne ska tjänstgöra inom totalförsvaret vid höjd beredskap. Avtalet löper på fyra år och gäller med sex månaders ömsesidig uppsägning. Har avtalet inte sagts upp, förlängs det med ytterligare en fyraårsperiod under förutsättning att den frivillige fortfarande är medlem i en frivilligorganisation och har deltagit i stipulerade övningsdagar.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013