Ikon för Rikstermbanken

faktakunskap

svensk term: faktakunskap
definition:

vetande om isolerade sakförhållanden

anmärkning:

Denna kunskapsnivå innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Det är kunskap som kan mätas i kvantitativa termer av typ mer eller mindre, något vi har eller inte har, som vi kommer ihåg eller har glömt bort. Faktakunskaper kan vara olika väl befästa.

Kunskapsform använd bland annat i UBSU.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013