Ikon för Rikstermbanken

förtrogenhet

svensk term: förtrogenhet
definition:

uppnådd kompetens att så handskas med vissa fenomen att man snabbt ser vad det är frågan om och vet vilka konsekvenser olika åtgärder kan få

anmärkning:

Förtrogenhet utvecklas i handling. Den kan finnas utan att innehavaren kan beskriva den i ord. Förtrogenhet gynnar självförtroendet.

Kunskapsform använd bland annat i UBSU.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013