Ikon för Rikstermbanken

förståelse

svensk term: förståelse
definition:

insikt om samband samt uppfattning om mening och innebörd i det man varseblir eller tänker på

anmärkning:

Samma fenomen kan förstås på olika sätt. Förståelsen kan bedömas i kvalitativa termer: mer eller mindre kvalificerad förståelse. Att förstå är att begripa. Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra. Förståelsen avgör vilka fakta vi kan se eller uppfatta.

Kunskapsform använd bland annat i UBSU.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013