Ikon för Rikstermbanken

färdighet

svensk term: färdighet
förklaring:

Kunskapsform använd bland annat i UBSU.

anmärkning:

När kunskap är en färdighet, vet vi hur något ska göras och vi kan utföra det. Medan förståelse är en teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk. Det finns också intellektuella färdigheter. I t.ex. ett taktiskt bedömande krävs färdighet att utföra tankeoperationer inom ämnesområdet.

Förekommer även som kunskapsnivå använd bland annat i UBSU. Att under realistiska förhållanden teoretiskt eller praktiskt kunna lösa en uppgift på ett godtagbart sätt. Här ställs krav på att kunna göra analyser och jämförelser, att kunna kritiskt granska och resonera kring en aktuell problemställning. Denna kunskapsnivå kan jämföras med kunskapsformerna färdighet och förtrogenhet.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013