Ikon för Rikstermbanken

expedition

svensk term: expedition
beteckning/formel: Exp
definition:

kontor där handlingar hanteras

anmärkning:

Vanligt förekommande i offentlig verksamhet. Ofta med registrering av inkommande och utgående handlingar. Jämför med kansli som är vanligt förekommande i föreningslivet.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013