Ikon för Rikstermbanken

båtmanual

svensk term: båtmanual
förklaring:

Handbok för en båt. Syftet med en båtmanual är att på ett samlat sätt ge var och en i besättningen nödvändig information om de för fartygstypen tekniska och operativa systemen samt de

funktioner som är av betydelse för sjösäkerheten.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013