Ikon för Rikstermbanken

avtalspersonal

svensk term: avtalspersonal
användningsområde: inom Försvarsmakten
definition:

militär personal under utbildning och tjänstgöring

anmärkning:

Säkerhetsprövning genomförs innan grundutbildning för befattning i Hemvärnet påbörjas. En myndighet inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret vid höjd beredskap. En person som ingått ett sådant avtal benämns avtalspersonal.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013