Ikon för Rikstermbanken

Sjövärnskårsdivision

svensk term: Sjövärnskårsdivision
beteckning/formel: SVK Div
förklaring:

Sjövärnskårsdivision är ett regionalt operativt samarbete mellan lokala kårer. Fartyg och andra operativa resurser delas inom divisionen.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013