Ikon för Rikstermbanken

Sjövärnskårernas Riksförbund

svenska termer: Sjövärnskårernas Riksförbund
Sjövärnskåren
beteckning/formel: SVK RF
förklaring:

I dagligt tal "Sjövärnskåren", är arvtagare till såväl frivilliga motorbåtskåren som Marinens sjövärnsflottiljer vars huvudsakliga uppgift var att förbereda ungdomar för en fortsatts karriär till sjöss.

ekvivalensanmärkning:

Swedish Naval Volonteers (SNV) = engelsk översättning av Sjövärnskåren som omhändertar hela organisationen. Swedish Sea Cadet Corps (SSCC) = engelsk översättning av Sjövärnskåren som avgränsar sig till ungdomsdelen av organisationen.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013