Ikon för Rikstermbanken

Sjövärnskårens strategiska plan

svensk term: Sjövärnskårens strategiska plan
beteckning/formel: SVK StratP
förklaring:

Styrande dokument för verksamheten på såväl kort som lång sikt. Planen riktar sig främst inåt Sjövärnskårens egna led men kan utnyttjas för att utåt beskriva verksamhet, ambitioner och framtidsinriktning. Dokument innehåller vision, verksamhetsidé, inriktning och övergripande mål.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013