Ikon för Rikstermbanken

Sjöstridsskolan

svensk term: Sjöstridsskolan
beteckning/formel: SSS
förklaring:

Sjöstridsskolan har uppgiften att utbilda kadetter till yrkesofficerare (officerare och specialistofficerare), vidareutbilda yrkesofficerare och yrkesutbilda sjömän och soldater.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013