Ikon för Rikstermbanken

Sjösäkerhetsinspektionen

svensk term: Sjösäkerhetsinspektionen
beteckning/formel: SJÖI
förklaring:

Militära sjösäkerhetsinspektionen, SJÖI, är en del av Försvarsmaktens säkerhetsinspektion, SÄKINSP.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013