Ikon för Rikstermbanken

STCW

svensk term: STCW
förklaring:

Konvention antagen av IMO som definierar certifikat, bland annat STCW 95.

engelska termer: Standards of Training, Certification and Watchkeeping
STCW
 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013