Ikon för Rikstermbanken

SRC

svensk term: SRC
förklaring:

För att få använda (och köpa) en VHF krävs att du innehar ett VHF-certifikat. VHF-certifikat gäller även internationellt som ”SRC” (Short Range Certificate).

engelska termer: shortrange radio certificate
SRC
 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013