Ikon för Rikstermbanken

Regler för militär sjöfart

svensk term: Regler för militär sjöfart
beteckning/formel: RMS
förklaring:

Militärt regelverk för fartyg uppdelat på kapitel: Gemensam, Sjösäkerhetssystem, Personal, Drift, Marin yttre miljö, Fartyg och deras utrustning.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013