Ikon för Rikstermbanken

Marinens fartygsinspektion

svensk term: Marinens fartygsinspektion
beteckning/formel: MFI
förklaring:

En del av SJÖI. MFI huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, genomföra och följa upp sjösäkerhetsinspektioner av örlogsfartyg. Att besluta om inskränkningar i nyttjande för enskilda fartyg. Att deltaga i revisioner av sjösäkerhetssystem på förband och fartyg. Att bereda dispensärenden, besluta om passagerarbefordran, sjövärdighetsbevis, tillsynsböcker och stabilitetsböcker.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013