Ikon för Rikstermbanken

JRCC

svensk term: JRCC
förklaring:

Sjö- och flygräddningscentralens huvuduppgift är att ta emot larm om inträffade eller befarade olyckor i luften, på land och till sjöss samt att leda de insatser som följer av dessa. Det finns alltid en ansvarig räddningsledare på plats som bedömer larmen och fattar beslut om räddningsinsats ska inledas. JRCC är en ihopslagning av MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) och ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Centre).

engelska termer: Joint Rescue Coordination Center
JRCC
 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013