Ikon för Rikstermbanken

ISCE

svensk term: ISCE
förklaring:

ISCE sker inom ramen för ISCA verksamhet och är benämningen på det utbyte som äger rum i Sverige och i de anslutna ISCA-nationerna, dvs. både verksamheten för de utländska ”Sea Cadets” i Sverige och de svenska Sjövärnskåristerna när de är utomlands.

engelska termer: International Sea Cadet Exchange
ISCE
 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013