Ikon för Rikstermbanken

ISCA

svensk term: ISCA
förklaring:

ISCA är en internationell sammanslutning av oberoende ”Sea Cadet Corps” med likartade idéer, verksamheter och mål. Med ”Sea Cadet Corps” avses i detta sammanhang en frivillig, opolitisk och icke-militär ungdomsorganisation som erbjuder sina ungdomar en praktisk och teoretisk maritim verksamhet byggd på grundläggande sjömanstraditioner.

engelska termer: International Sea Cadet Association
ISCA
 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013