Ikon för Rikstermbanken

Hemvärnets stridsskola

svensk term: Hemvärnets stridsskola
beteckning/formel: HvSS
förklaring:

Leder chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning avseende all utbildning riktad mot hemvärnsförband samt utveckling av utbildningsmetoder, organisation och metodik.

 
källa: Sjövärnskåren: Definitioner (urval) | 2013